SINENSIS zorg en advies

Sterker door samenwerking

Zorg organiseren via SINENSIS Zorg en advies

We hebben volop ervaring in het aanvragen en bieden van zorg en begeleiding.  Onze ervaring en kennis is te gebruiken voor opdrachtgevers in de zorg, aanbieders in de zorg maar ook voor zorgvragers of hun mantelzorgers.SINENSIS Zorg en advies heeft  volop ervaring opgedaan in de ouderenzorg, individuele begeleiding en ondersteuning van mensen met een psycho-sociale problematiek (zoals bijvoorbeeld autisme of psychiatrische problematiek) of in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

In de uitvoering van onze begeleiding gaan we uit van de methodiek van Systematisch Rehabilitatie gericht Handelen (SRH). Hiermee vergroten we de eigen kracht van de cliënt en het netwerk. Zelf doen wat kan, hulp bieden waar het nodig is. 


Omdat we de wetgeving rondom PGB, WMO en WLZ goed kennen kunnen we uw vragen vanuit verschillende invalshoeken beantwoorden. 

We kunnen uw organisatie advies geven over hoe de zorg is georganiseerd maar we kunnen ook zorgvragers helpen om hun eigen zorg te organiseren. 

We bieden zelfstandig  zorg en begeleiding als u een indicatie hebt voor persoonlijke verzorging, thuiszorg of individuele begeleiding en u op zoek bent naar maatwerk voor de invulling van uw hulpvraag middels een PGB.

Hebt u als aanbieder tijdelijk aanvulling nodig in uw team dan kunnen we onze samenwerking aanbieden. We kunnen u als onderaannemer ondersteunen voor de volgende vormen van dienstverlening:

- thuiszorg, persoonlijke verzorging

- begeleiding individueel

- trajectbegeleiding en jobcoaching

 

We zijn op basis van opleiding en ervaring gekwalificeerd om deze werkzaamheden goed en zorgvuldig uit te voeren. We zijn in het bezit van een AGB-code, certificaten BHV, en een Verklaring omtrent gedrag.