SINENSIS zorg en advies

Sterker door samenwerking

Zorgadvies.

Adviestrajecten in de zorg!

In de zorg veranderd er momenteel veel.  Door de decentralisatie veranderen zaken voor uw cliënten, in de indicatiestelling, in de communicatie naar uw cliënten maar ook voor u als zorgaanbieder. De veranderingen volgen elkaar in een snel tempo op en worden vaak snel doorgevoerd. Aan u als ondernemer de uitdaging om het allemaal te blijven volgen en er op in te spelen indien nodig. Maar uw bedrijf draait ook gewoon door.

SINENSIS Zorg en Advies kent de markt en de relevante ontwikkelingen. We herkennen de vragen die er in de praktijk spelen en kunnen u op verschillende niveaus ondersteunen:

Met vragen van uw cliënten;

Uw cliënt krijgt ineens geen PGB meer,  maar hoe kunt u zorg aanbieden op basis van Zorg in Natura?

Uw cliënt of mantelzorger wordt uitgenodigd voor een keukentafelgesprek of een bewust keuzegesprek, waar moeten zij zich op voorbereiden? 

We kunnen namens u uw cliënten ondersteunen. Door ze persoonlijk te begeleiden maar we kunnen ook indirect ondersteunen door het schrijven van een adviesbrief of het (mee) organiseren van een informatieavond.


Met vragen van u als ondernemer in de zorg;

Welk kwaliteitssysteem wordt door mijn opdrachtgevers geaccepteerd?

Met welke systemen kan ik als aanbieder naar de gemeente of zorgkantoor communiceren?

Wat zijn de belangrijke beleidsveranderingen voor het komende jaar?

Hoe moet ik er tijdens het proces van de aanbesteding rekening mee houden?


Wij helpen u graag met het beantwoorden van deze en natuurlijk ook andere vragen. Daag ons gerust uit door uw vraag te mailen, we reageren binnen 48 uur, gegarandeerd! Telefonisch een afspraak maken kan natuurlijk ook. 

Al onze advisering is altijd passend bij de situatie en toegesneden op uw situatie!